NiEuWs

Nieuws van de bestuurstafel

Communicatie, binnen de vereniging hebben we het regelmatig over dit onderwerp.

Vanuit het bestuur willen we hier graag een bijdrage aan leveren.

Vanaf vandaag gaan via de diverse kanalen tussen de 4 en 6 weken een update geven vanuit het bestuur over het wel en wee rondom de vereniging.

31 oktober heeft onze goedbezochte ledenvergadering plaats gevonden. De volgende punten zijn hier o.a. besproken.

Het bestuur wil graag binnen de vereniging onderzoeken hoe de meningen zijn verdeeld over zaterdag of zondagvoetbal. Het bestuur vraagt de leden om hierin mee te denken. Wie wil hier samen met het bestuur naar kijken. We zoeken 2 a 3 mensen die een enquête willen maken en starten om zo het bestuur van een Columbia advies te kunnen voorzien.

Columbia is volop in overleg met de gemeente over de bouw van een sporthal op het complex van Columbia. Hierbij wordt gedacht om een stuk van ons trainingsveld hiervoor te gebruiken. Aangezien deze procedure al vrij lang loopt heeft Columbia gevraagd om duidelijkheid. Uiterlijk eind april 2023 wordt er een definitief besluit genomen.

Het bestuur presenteert het beleidsplan van Columbia. Het plan draagt de naam Columbia de verbindende vereniging, Columbia meer dan voetbal. De leden worden meegenomen in de plannen tussen 2022 en 2025. Elk bestuurslid is met een deelplan wat aansluit op het totaalplan aan het werk gegaan. Voor eind 2022 is het complete plan gereed om verder te gaan uitvoeren.

Het reeds bestaande vrijwilligersbeleid is afgestoft! Er ligt binnen Columbia een prachtig vrijwilligersbeleid. Dit beleid is reeds een aantal jaren goedgekeurd door de leden. Plan maken is 1 het plan uitvoeren is 2. We gaan opzoek naar mensen die een vrijwilligerscommissie kunnen vormen. Voor is bestuur is dit 1 van de prioriteiten aangezien Columbia drijft op vrijwilligers. Wie o wie is bereidt de vereniging en het bestuur hierbij te helpen.

Financieel staan we er goed voor penningmeester Henk Thannhauser geeft een duidelijk overzicht van de financiën. De kascommissie heeft geen onrechtmatigheden ontdekt, vraagt aan de leden om decharge te verlenen die stemmen hier mee in!

De TC kan aan de slag met de trainers voor seizoen 2023-2024 omdat de leden de begroting trainers goedkeuren.

Jeff Pleket heeft afscheid genomen als bestuurslid. Gelukkig blijft Jeff behouden voor de sponsorcommissie en blijft hij onderdeel van de werkgroep sporthal. Jeff bedankt voor je jarenlange inzet!

Dennis Schoolderman en Joey Koopman nemen de taken van Jeff na goedkeuring van de leden over! Fijn dat hiermee de continuïteit gewaarborgd is.

Binnenkort verwacht het bestuur een nieuwe jeugdvoorzitter te kunnen presenteren.

Als afsluiter heeft het bestuur gesproken over de normen en de waarden. Een grap op zijn tijd is leuk maar ga hier gepast mee om. Dit geldt bij de dagelijkse omgang en bij het gebruik van de app of uitingen via social media.

Deel deze pagina via: