Stichting Leergeld

Bovengenoemde stichting is er om mensen die het financieel moeilijk hebben te ondersteunen.

Stichting Leergeld Apeldoorn–Voorst is geen onderdeel van de gemeente maar krijgt wel steun van bovengenoemde gemeentes, verder krijgen ze steun van bedrijven, organisaties en particulieren.

De stichting leergeld heeft geen betaalde krachten maar werkt in zijn geheel met vrijwilligers.

Het doel van de stichting is om ouders met een inkomen beneden de 120 % van het bijstandsniveau te helpen.

De kinderen die de stichting helpt zijn kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, zij worden geholpen met een aantal zaken door deze geheel of gedeeltelijke te betalen.

De zaken waar het mogelijk voor is om een bijdrage te krijgen zijn de volgende:

  • (een deel van) de ouderbijdrage (basisschool)
  • Bij het voortgezet onderwijs vragen ze een deel kwijtschelding aan van de schoolrekening
  • Het schoolreisje of het schoolkamp bij het basisonderwijs; een excursie bij het voortgezet onderwijs.
  • Vanaf 10 jaar een tweedehands fiets
  • De contributie voor een sportclub, muziekles, danscursus, etc.
  • De kleding en andere noodzakelijke zaken bij een sport.

Ouders die denken recht hierop te hebben, kunnen contact opnemen met de Stichting Leergeld Apeldoorn–Voorst.

Meer informatie over de stichting kunt u vinden op de site van de stichting:

www.leergeldapeldoornvoorst.nl

Ook de ouders van onze vereniging die denken hier recht op te hebben, kunnen contact met de stichting leergeld opnemen.