Ik Wil Lid Worden!


Ledenadministratie.

De ledenadministrateur R. Kleverwal verzorgt de aanmeldingen en de bedankjes.

De spelerspas voor leden vanaf 10 jaar wordt digitaal geregeld door het uploaden van een goed lijkende pasfoto. Dit kan het lid ( of ouder/voogd) zelf doen met de app voetbal.nl of regelen via de ledenadministrateur.

Het lidmaatschap loopt van 1 juli – 30 juni en de contributie moet altijd t/m 30 juni worden betaald.

Voor de mini’s is er een afwijkende regel voor wat betreft opzegging lidmaatschap. Dit kan per kwartaal gebeuren.

Overschrijven naar en van Columbia

Wil een speler van een andere vereniging bij Columbia komen voetballen dan moet hij/zij zich afmelden bij de oude vereniging en een aanmeldingsformulier bij Columbia invullen. Het verzoek om overschrijving wordt verder digitaal afgehandeld. Omgekeerd geldt dit ook als een speler van Columbia bij een andere vereniging wil gaan voetballen. (afmelden bij Columbia en aanmelden bij de nieuwe vereniging) De contributie e.o. kledinggeld moet t/m 30 juni zijn betaald en kleding e.o. tas moet zijn ingeleverd bij Columbia. 

Het verzoek om (digitale)overschrijving moet uiterlijk 15 juni om 23.59 uur bij de KNVB binnen zijn. Dit verzoek wordt gedaan door de ledenadministrateur met het ingevulde aanmeldingsformulier.

Voor meer info kun je een mailtje sturen naar: ledenadministratie@avvcolumbia.nl