Vertrouwenscontactpersonen (VCP) A.V.V. Columbia

"Columbia is een club waar je je thuis voelt"

Columbia streeft ernaar een gezonde, sociale vereniging te zijn waar iedereen zich veilig en welkom voelt. Toch kan het gebeuren dat iemand dat anders ervaart. Daar kan ongewenst/grensoverschrijdend gedrag de oorzaak van zijn. Als jou dat overkomt, dan willen wij dat als club graag weten. Daardoor kunnen we samen met jou kijken hoe dat veranderd kan worden.

Wat is ongewenst/grensoverschrijdend gedrag?

Er zijn diverse vormen van ongewenst gedrag zoals: pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie, bedreiging, gewelddadig gedrag. Maar mensen kunnen ook andere problemen ervaren waardoor je niet kan zijn wie je bent, of je kunt je buitengesloten voelen.

Wanneer maak je melding?

Je kan zelf met één van bovenstaande punten te maken krijgen waardoor je hulp nodig hebt. Het kan ook zijn dat je het bij een ander ziet gebeuren. Ook dan als medesporter, coach, trainer, begeleider, of ouder nodigt Columbia je uit om contact te leggen met één van de Vertrouwenscontactpersonen (VCP) binnen onze club. Bij een vermoeden van seksuele intimidatie zijn coaches, trainers en begeleiders dit zelfs verplicht om te doen.

Wie zijn de Vertrouwenscontactpersonen bij Columbia?

Marianne Zegwaard en Jan Scherpenzeel zijn binnen onze club de vertrouwenscontactpersonen. Beiden hebben de opleiding gedaan om de melder zo goed mogelijk te helpen de weg te vinden naar een gewenste oplossing. Je kunt Marianne en Jan bereiken door een mail te sturen naar: vcp@avvcolumbia.nl. Na jouw melding, nemen zij binnen 24 uur contact met je op.

220619 foto website Columbia
janscherp
Marianne Zegwaard
“Ik ben Marianne Zegwaard en al meer dan 25 jaar verbonden aan deze mooie club Columbia. Graag wil ik mijn steentje bijdragen aan het ‘familiegevoel’ dat bij deze club heerst. Als moeder en oma en met een achtergrond in de communicatie, wil ik helpen dat het sporten bij Columbia veilig en leuk is en blijft. Daarbij geloof ik erin dat het beter is te voorkomen dan te genezen. We hopen daarbij dat de drempel laag genoeg is om contact met mij, of collega Jan Scherpenzeel op te nemen als dat nodig is. Samen bespreken we dan wat er nodig is.”
Jan Scherpenzeel
“Ik ben Jan Scherpenzeel en sinds 1960 ben ik met veel plezier lid van Columbia. Ik heb mij altijd zeer thuis gevoeld bij de club en vind het belangrijk dat dat voor iedereen binnen onze vereniging geldt. Ook vind ik het belangrijk dat ongewenst gedrag besproken kan worden. Om die redenen ben ik sinds 2017 vertrouwenspersoon. Ik hoop op die manier bij te dragen aan een veilig sportklimaat waarbinnen iedereen zich gehoord voelt. Samen met Marianne wil ik ervoor zorgen dat jij op een laagdrempelige mogelijkheid bij een van ons je verhaal kan doen. Schroom niet om contact op te nemen, ook bij twijfel. Dat kan via 06-21595697.
Je mag me natuurlijk ook persoonlijk aanspreken.

Wat doet de VCP?

De VCP luistert naar jouw verhaal waarbij vertrouwelijkheid centraal staat. Samen met jou kijken ze wat verdere stappen kunnen zijn. Soms is iets op te lossen binnen de vereniging, maar soms is het verstandig om er andere deskundigen bij te betrekken. Dit zal altijd in overleg met de melder gebeuren. De VCP is onafhankelijk.

Meer informatie

Wil je zelf meer informatie? Hieronder tref je de websites aan waar je die kunt vinden. Als het voor jou beter voelt om met een van die instanties contact op te nemen, dan ben je daar vrij in. https://nocnsf.nl/sport-en-integriteit

Fijn en succesvol sporten doen we samen!