Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Eén van de middelen om een veilige sportomgeving te creëren en seksuele intimidatie te voorkomen, is het vragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan vrijwilligers die met minderjarigen werken. Dit wordt door NOC*NSF en de KNVB ook gepropageerd. Columbia geeft hier beleidsmatig invulling aan door specifieke groepen vrijwilligers te vragen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te willen overleggen. Zonder deze verklaring kan de betreffende taak niet worden uitgevoerd.

Dit is onderdeel van een set van maatregelen, zoals het publiceren van de Columbia gedragsregels, de controle op nalevering en ook de aanstelling van een Vertrouwenspersoon, om de genoemde veilige sportomgeving maximaal proberen te creëren.

Het betreft de volgende vrijwilligers: – trainers, leiders en grensrechters van jeugdteams; – de commissieleden van de Technische Commissie Jeugd, de Evenementencommissie Jeugd, de commissie Interne Zaken Jeugd en het jeugdbestuur.

De verplichting geldt ook voor stagiaires die gedurende het seizoen betrokken zijn bij de teamtraining en –begeleiding.

Het aanvragen van deze VOG is gratis en de digitale aanvraag wordt door Columbia administratief voorbereid. De betrokken vrijwilliger dient met DIGID de eigen VOG aan te vragen.

Vragen of opmerkingen over de VOG kunnen worden gericht aan vog@avvcolumbia.nl