Afmelden als lid


Opzeggen lidmaatschap

Het opzeggen van het lidmaatschap kan door het afmeldingsformulier hiernaast in te vullen. Het ingevulde formulier wordt verzonden naar de ledenadministratie van Columbia.

Contributie e.o. kledinggeld moet altijd tot en met het einde van het lopende seizoen worden (door)betaald.
In bezit zijnde kleding e.o. tas moet worden ingeleverd bij a.v.v. Columbia.