Contact

Contact

Er zijn vele mogelijke manieren om met ons in contact te komen. U kunt ons komen bezoeken op het sportpark, u kunt ons bellen, u kunt ons een mail sturen en u kunt ons zelfs iets per post toesturen. 

Adres

Winkewijertlaan 80
7334 CM Apeldoorn

Bel het clubhuis

055-5334940

Mailadressen

Wedstrijdsecretarissen

Ledenadministratie

Bestuur/Commissies

Heeft u een vraag voor een ander bestuurs-/commissielid dan kunt u de juiste persoon opzoeken via het menu “Vereniging”.

Weet u niet bij wie u terecht moet met u vraag dan kunt u de vraag ook via info@avvcolumbia.nl
stellen en wordt uw vraag verder uitgezet bij de juiste persoon.