Nieuws

Overlijdensbericht

Overlijdensbericht

Ons bereikte het droevige bericht van het overlijden van ons erelid

Gerard van Lohuizen

Gerard heeft zich gedurende lange periode voor onze vereniging ingezet. Hij was meer dan 25 jaar bestuurslid en tot het laatst toe was hij verantwoordelijk voor de ledenadministratie. Door zijn inzet is hij benoemd tot lid van verdienste en erelid en heeft hij een onderscheiding ontvangen van de Gemeente Apeldoorn en de KNVB.

Wij wensen zijn familie en andere naasten veel sterkte toe met het dragen van dit verlies.

Bestuur en leden
A.V.V. Columbia

Dinsdagavond is er gelegenheid om afscheid te nemen van Gerard tussen 19.00 en 19.45 uur in het Hof van Afscheid, Boerhaavestraat 60.

De familie kan dan gecondoleerd worden.

De crematie zal in besloten kring plaatsvinden.