NiEuWs

Agenda ALV

De agenda en notulen zijn naar de bij de secretaris bekende emailadressen van de leden gestuurd.

Wanneer u deze mail niet heeft ontvangen, wilt u dan een mail sturen naar penningmeester@avvcolumbia.nl, zodat we e.e.a. kunnen corrigeren?

Het

 

Agenda 30 mei 2022, 20:00 uur:

 1. Opening door de voorzitter
  a. 1 minuut stilte
  b. Terugblik op het lopende seizoen
 2. Vaststelling van de agenda
 3. Mededelingen van het bestuur
  a. Vacature bestuur: jeugdzaken
  b. Stand van zaken sporthal
  c. Beleidsplan avv Columbia
  d. 35+ voetbal
  e. Oprichting stichting Club 1919
 4. Ingekomen stukken
 5. Notulen 25 oktober 2021
 6. Begroting 2022/2023
  a. Contributie
  b. Prijzen clubhuis
  c. Kledingplan 2022/2026
 7. Pauze / indienen vragen voor de rondvraag
 8. Vertrouwenscontactpersoon (VCP)
  Marianne Zegwaard en Jan Scherpenzeel zullen hier toelichting over geven.
 9. Rondvraag
 10. Sluiten ALV
Deel deze pagina via: