Nog wat regels

  • Nooit op blote voeten in was- en kleedlokalen lopen (draag badslippers).
  • Na een training of wedstrijden wordt er altijd gezamenlijk gedoucht tenzij daarover een aparte afspraak met de trainer is gemaakt.
  • De meisjes in een gemengd team douchen apart. Hiervoor is bij zowel trainingen als wedstrijden een aparte kleedkamer beschikbaar.
  • Om te voorkomen dat waardevolle spullen wegraken, laat je die niet achter in de kleedkamer. Zowel niet bij een training als ook niet bij een wedstrijd. Gezamenlijk maak je daar afspraken over. Het makkelijkst is het om een tas of zak te gebruiken waarin alle waardevolle spullen worden verzameld. Die zak of tas geef je dan aan iemand die gedurende de training/wedstrijd daarop let.
  • Spring zorgvuldig om met de spullen die je ter beschikking krijgt. Dat wil zeggen dat je in de kleedkamer (of elders op de sportvelden) geen dingen doet, die je normaal thuis ook niet ongestraft doet.
  • Na het douchen wordt de kleedkamer netjes achtergelaten door alle rommel in de prullenbak te gooien en de vloer droog te vegen. Bij de thuiswedstrijden wordt ook de kleedkamer van de tegenstander gecontroleerd en eventueel netjes gemaakt. (wie moet dan anders doen? !!) Columbia heeft namelijk geen schoonmaakdienst !!!
  • Als er geen spelers meer in de kleedkamer zijn, dan wordt het licht uitgedaan (energiebesparing en minder kosten voor de vereniging en dus voor de leden)

Heel fijn is het om, zo uit de kleedkamer, voor een training of wedstrijd lekker een balletje te trappen. DOE DAT NIET. Maak eerst je spieren wat los. Ongetwijfeld zal de trainer en wellicht ook je leider daar iets over zeggen. Het voorkomt een hoop ellende, want vervelende blessures kunnen hierdoor voorkomen worden.