Een tijdstraf of een rode kaart

Sinds een aantal jaren wordt in de jeugdcategorieën waarin de jeugdteams van Columbia spelen (B-categorie) niet meer gewerkt met gele kaarten. In plaats van een gele kaart wordt een tijdstraf van 10 minuten gegeven. De argumenten om dit zo te doen zijn:

  • Meteen voelbaar voor zowel speler als team
  • Een automatische afkoelperiode.

Krijgt een speler in dezelfde wedstrijd een tweede straf dan is dit (net als vroeger) ‘rood’. Hij of zij moet dan definitief het veld verlaten, zonder dat dit verder tuchtrechtelijke gevolgen heeft.

Alleen na een directe rode kaart volgt een tuchtrechtelijke procedure.

Direct rood

Ontvang je in een wedstrijd een directe rode kaart, dan moet je meteen het veld verlaten. Maar daarmee is de kous nog niet af. De tuchtcommissie van de KNVB zal de strafmaat bepalen op basis van de ontvangen rapportage van de scheidsrechter. Bij direct rood ben je automatisch uitgesloten van deelname aan de eerstvolgende competitie- of bekerwedstrijd. Daarnaast zal de KNVB middels een voorstel een definitieve straf opleggen. Hiervan wordt je schriftelijk op de hoogte gebracht. Columbia ontvangt een kopie van deze brief.

Betalen van de boete(s)

Van de ledenadministrateur van Columbia krijg je een acceptgirokaart voor het betalen van de opgelegde boete(s).

Scheidsrechter

De scheidsrechter moet, bij het trekken van een directe rode kaart, altijd rapport daarvan opmaken. Dit rapport gaat naar de KNVB. Op basis van het rapport van de scheidsrechter bepaalt de tuchtcommissie van de KNVB de strafmaat.

Columbia onderzoek bij rode kaart

Indien een jeugdspeler een rode kaart heeft gekregen wordt hij/zij (samen met de ouders) door het jeugdbestuur uitgenodigd om te vertellen wat er volgens de jeugdspeler verkeerd is gegaan. Het jeugdbestuur hoort ook andere betrokkenen en weegt af of er reden is om op basis van de Columbia Gedragsregels nog een extra straf op te leggen.