Lid worden/bedanken/overschrijven

De mini’s

Bij voetbalvereniging Columbia kan al vanaf de leeftijd van vier jaar aan veldvoetbal worden gedaan. De zogenaamde “mini’s” betalen slechts 11,00 euro contributie per kwartaal en krijgen van de vereniging een tenue in bruikleen voor deelname aan de wedstrijden van de Minileague. Zodra de overstap wordt gemaakt naar de Onder 8 pupillen dient contributie en kledingbijdrage betaald te worden. Deze overstap wordt in principe steeds aan het begin van het seizoen gemaakt. De mini’s trainen 1 keer per week. Er worden op basis van leeftijd en kunde verschillende trainingsgroepjes gevormd zodat de kinderen op hun eigen niveau kunnen meedoen. De mini’s kunnen op zaterdagmorgen van 09.00 uur tot 10.00 uur of van 10.00 uur tot 11.00 uur (ligt aan de categorie indeling) ook nog deelnemen aan de Minileague. Dit is een onderlinge competitie in een samenwerking met diverse Apeldoornse voetbalverenigingen.

De jeugd (KNVB Competitie)

Vanaf de leeftijd van zes of zeven jaar jaar tot ongeveer negentien jaar, wordt er gespeeld bij de jeugd. Voor de precieze leeftijdsindeling klik HIER.

Belangstelling?

Op deze website is al veel informatie over Columbia te vinden. In het weekend mag je natuurlijk ook even langs komen. De jeugdwedstrijden worden op zaterdag gespeeld en de seniorenwedstrijden op zondag. Meld je even bij het wedstrijdsecretariaat (in het sponsorhome) en je krijgt daar meer informatie over het spelen bij Columbia. Voor de jeugd ligt er een welkomstbrief klaar en ook daarna wordt je(en je ouders/verzorgers) uitgebreid (per email) geïnformeerd over alles wat te maken heeft met het voetballen bij Columbia.

Is voetballen bij Columbia duur?

Zeker ook in vergelijking met andere voetbalverenigingen is voetballen bij Columbia geen dure aangelegenheid. Klik op contributie om een overzicht te krijgen van de huidige contributiebedragen per leeftijdscategorie.

Aspirant jeugdleden kunnen zich melden via jeugd@avvcolumbia.nl. Daarna wordt verder contact gezocht en wordt je voorzien van alle informatie die nodig is om je voetbalcarrière te kunnen gaan starten.

Ledenadministratie.

De ledenadministrateur R. Kleverwal verzorgt de aanmeldingen en de bedankjes.

De spelerspas voor leden vanaf 10 jaar wordt digitaal geregeld door het uploaden van een goed lijkende pasfoto. Dit kan het lid ( of ouder/voogd) zelf doen met de app voetbal.nl of regelen via de ledenadministrateur.

Het lidmaatschap loopt van 1 juli – 30 juni en de contributie moet altijd t/m 30 juni worden betaald.

Aanmelden kan met het aanmeldingsformulier; zie onderaan bij Bijlage(n)

Voor de mini’s is er een afwijkende regel voor wat betreft opzegging lidmaatschap. Dit kan per kwartaal gebeuren.

Overschrijven naar en van Columbia

Wil een speler van een andere vereniging bij Columbia komen voetballen dan moet hij/zij zich afmelden bij de oude vereniging en een aanmeldingsformulier bij Columbia inleveren. Het verzoek om overschrijving wordt verder digitaal afgehandeld. Omgekeerd geldt dit ook als een speler van Columbia bij een andere vereniging wil gaan voetballen. (afmelden bij Columbia en aanmelden bij de nieuwe vereniging) De contributie e.o. kledinggeld moet t/m 30 juni zijn betaald en kleding e.o. tas moet zijn ingeleverd bij Columbia. Voor inleveren kleding e.o. tas contact opnemen met Hans Coebergh (mob. tel. nr. 06-12235800)

Het verzoek om (digitale)overschrijving moet uiterlijk 15 juni om 23.59 uur bij de KNVB binnen zijn.
Dit verzoek wordt gedaan door de ledenadministrateur met het ingeleverde aanmeldingsformulier.

Voor meer info kun je een mailtje sturen naar: ledenadministratie@avvcolumbia.nl

Een aanmeldingsformulier is als bijlage aan dit artikel toegevoegd met een bijlage voor mini’s/pupillen.

Opzeggen lidmaatschap

Het opzeggen van het lidmaatschap moet altijd schriftelijk gebeuren. Hiervoor kan het opzegformulier gebruikt worden. Het ingevulde formulier kan worden gezonden naar de ledenadministratie van Columbia, postbus 872, 7301 BC Apeldoorn. Ook kan het ingevulde opzegformulier als bijlage per e-mail gestuurd worden naar ledenadministratie@avvcolumbia.nl Contributie e.o. kledinggeld moet altijd tot en met het einde van het lopende seizoen worden (door)betaald.
In bezit zijnde kleding e.o. tas moet worden ingeleverd bij Hans Coebergh (mob.tel.nr. 06 12 235800)

Bijlage(n)