Van de bestuurstafel: Maart 2018

  • Op de laatste ALV is uitleg gegeven over een project, waarin werd gekeken of we een partnerafspraak wilden maken met Vitesse (en WSV), in hoofdzaak op het gebied van de jeugd. Het bestuur heeft onlangs besloten om hieraan niet mee te doen, omdat de indruk bestaat dat dit voor onze vereniging weinig zal toevoegen cq weinig winst zal opleveren.
  • Tijdens de informele bijeenkomst “in gesprek met het bestuur” op 8 maart in het clubhuis, is gesproken over het instellen van een “interne onderzoekscommissie”. Op dit moment is deze commissie nog niet gevormd.
  • Op 5 april zitten hoofd- en jeugdbestuur weer om tafel om in een vervolgsessie de toekomst van Columbia te bespreken en gezamenlijk een stip op de horizon te zetten.
  • Een 2e AED apparaat is (buiten het hek) aangeschaft en opgehangen. Het apparaat zal worden aangemeld bij de hartstichting, zodat mensen uit de buurt, die aangesloten zijn, ook bij de AED kunnen.
  • Half april start 1 groep binnen Columbia met de “workshop / voorstelling” positief coachen. Dit ter bevordering van een positief klimaat voor alle sporters binnen Columbia.
  • Commissies kunnen vanaf maart 2018 de “vergaderruimtes” binnen de vereniging “digitaal reserveren”.
  • Columbia doet mee met de Rabo-bank Clubkascampagne om bv een pannaveldje gefinancierd te krijgen. Vanaf half maart kunnen leden van de Rabobank Apeldoorn stemmen op hun favoriete vereniging. Dus Columbianen: STEMMEN!!
  • De commissie die het 2e kledingplan heeft voorbereid, heeft advies uitgebracht aan het bestuur over kledingpakket, leverancier, merk en looptijd. Op de ALV in mei zal e.e.a. agendapunt zijn.
  • Er is deze week weer een uitgebreide “nieuwsbrief jeugd” verschenen (zie de website).