Van de bestuurstafel: November 2017

  • De heer Bert Brinkman is bereid gevonden de komende maanden te proeven aan het voorzitterschap van het jeugdbestuur. Uiteraard is de wens uitgesproken dat deze “proefperiode” uiteindelijk in mei tijdens de ALV wordt omgezet in een formele bestuursfunctie.
  • Voor de functie van “secretaris” binnen het hoofdbestuur is nog steeds geen kandidaat gevonden. Bent u geïnteresseerd? Schroom niet om eens te informeren wat het wel en niet inhoudt…
  • De binnenkant van de tribune kan wel een nieuw kleurtje gebruiken. Daarom wordt nu overlegd hoe de kleurstelling het beste vorm kan krijgen.
  • De nacompetitie 2018 is door de KNVB vastgesteld op 3, 10 en 17 juni 2018.
  • De nieuwjaarsreceptie 2018 wordt gehouden op zaterdag 6 januari van 18.00 uur.
  • Begin 2018 zal er binnen de vereniging een AED-training worden gegeven. Interesse? Aanmelden kan nog bij de secretaris.
  • Het huidige seizoen is het laatste jaar van het 1e kledingleaseplan Columbia. Voor het volgende seizoen 2018-2019 moet er dus weer een keuze gemaakt worden voor een nieuw plan. Daarom is een werkgroepje bezig om zicht te krijgen in de verschillende kledingpakketten, leveranciers, offertes, bijdragen leden etc. om binnen een paar maanden een voorstel te doen aan het bestuur. Uiteindelijk doel: in de ALV van mei 2018 te kunnen besluiten wat het gaat worden. Suggesties? Mail de werkgroep via Jeff Pleket.