Van de bestuurstafel: Juni 2017

  • Er worden momenteel gesprekken gevoerd met leiders / begeleiders van een G-team, om volgend seizoen bij Columbia te komen voetballen.
  • Tegen de hoge nota van onroerendzaakbelasting 2017 voor het Columbia complex (25% stijging) is door het bestuur bezwaar gemaakt bij Tribuut.
  • Om het besluit van de ALV (aanleg nieuw trainingsveld) te kunnen financieren, zal formeel bij de gemeente een renteloze lening worden aangevraagd.
  • Op het trainingsveld zal in de zomerstop een “nieuwe grasmat” worden gelegd van “echte graszoden”. De eerste maanden van het seizoen zal dit veld dan nog worden ontzien om goed te kunnen wortelen, en zal er voorlopig op de andere velden worden getraind. Ook de doelgebieden van de andere velden worden voorzien van “nieuw gras’.
  • Om de binding te vergroten wordt er halfjaarlijks een overleg gepland tussen hoofdbestuur en jeugdbestuur. Het 1e overleg zal in augustus plaatsvinden.
  • De komende maanden zal intensief worden gezocht om enkele belangrijke vacante bestuursfuncties te kunnen opvullen (bijvoorbeeld secretaris, jeugdvoorzitter). Mocht u interesse hebben in bepaalde functies en/of (deel) taken, neem contact op met één van de bestuursleden; we kunnen uw hulp hard gebruiken….