Van de bestuurstafel: Februari/Maart 2017

  • Het bestuur (en de “kunstgrascommissie”) is druk doende om alles in kaart te brengen, met betrekking tot het aanleggen van een kunstgrasveld. Er wordt niet alleen gekeken naar de kosten maar ook naar de ‘invul” van het veld (welke korrels). Getracht wordt om e.e.a als voorstel rond te hebben voor de komende ledenvergadering in mei.
  • Vrijdagavond 07 april is er weer de jaarlijkse dank je wel avond voor onze vrijwilligers. Deze avond wordt door het bestuur aangeboden maar georganiseerd door de evenementencommissie.
  • Op ons verzoek heeft de KNVB voor de wedstrijd TKA 1 – Columbia 1 een neutraal trio aangewezen. Wedstrijd heeft afgelopen zondag plaats gevonden.
  • Een aantal bestuursleden heeft kort geleden de wedstrijd van Draisma Dynamo tegen Ziraat Ankasi bezocht. Een delegatie van Draisma Dynamo zal ons in de komende periode ook een keer bezoeken.
  • Op korte termijn zal er een nieuwe (diepere) waterput gemaakt worden op ons complex om de velden bij droogte te kunnen besproeien, dit alles in overleg (en op kosten van) met de provincie Gelderland.
  • In het clubhuis is kort geleden een decibelmeter geplaatst om geluidsoverlast in de toekomst proberen te voorkomen.
  • De ballenvangers langs veld 4 zijn kort geleden vervangen, er zal op korte termijn nog een aanpassing aan deze volgen.
  • In mei zal de voorjaars ALV weer worden gehouden. Deze zal plaats vinden op maandag 15 mei a.s., noteer deze datum vast in uw agenda.
  • De jeugd is op het ogenblik druk bezig met de actie Ga Toch Krassen, voor meer info http://avvcolumbia.nl/jeugdafdeling/763-we-gaan-van-start.
  • Afgelopen periode hebben alle leden de Kleiboer / Columbia waspas in de bus mogen ontvangen. Hiermee kunt u uw auto wassen met een korting en steunt u onze vereniging hier ook nog een mee.