Van de bestuurstafel: Oktober 2016

  • Zwerfaval op en rondom ons sportpark, laten we met zijn zorgen dat dit opgeruimd wordt dit om alles netjes te houden op en rondom ons sportpark en zorgen dat onze buren geen last hebben van onze rommel.
  • Het bestuur wil kijken wat de mogelijkheden zijn om een cursus te organiseren voor gebruik van de AED. Belangstelende kunnen zich aanmelden bij de secretaris.
  • Denkt u weer aan de komende ALV deze zal plaats vinden op maandag 24 oktober aanvang 20.00 uur.