Van de bestuurstafel januari 2019

bestuurstafelnew

  • In de ALV oktober 2018 is Belinda Kerkhove benoemd tot secretaris van Columbia.
  • Zoals in de laatste ALV al aangegeven is Martin Gerritsen als bestuurslid accommodatie per 1 januari 2019 afgetreden; naar oplossingen om dit gat op te vangen wordt gezocht.
  • De Columbia Muziekquiz in december was zoals de afgelopen jaren, wederom een groot succes!!
  • Ook het 10-over-rood-biljarttoernooi heeft weer ruimschoots aan de verwachtingen voldaan!
  • Met ingang van het nieuwe jaar heeft Renate Vreedeveld de taak van “jeugdhonk-coördinator” op zich genomen, TOP!
  • De hoofdtrainer en het bestuur hebben de intentie uitgesproken om het contract een jaar te verlengen!
  • De zaalvoetbaldriedaagse in de kerstvakantie in de Zuiderparksporthal is weer een daverend succes geweest.
  • De huldiging van de jubilarissen, de wedstrijden oud tegen oud, en de nieuwjaarsreceptie, zijn weer goed georganiseerd, erg goed bezocht en door RTV-Apeldoorn vastgelegd (en al deels uitgezonden).
  • We zijn nog op zoek naar een groepje Columbianen, die samen de taak van consul op zich willen nemen.
  • De jeugdafdeling heeft nog vacatures voor “gastheren en –dames voor de zaterdagen. Meld u zich aub aan!