Van de bestuurstafel: Juni 2018

  • Afgelopen periode is een aantal maal geluidsoverlast ervaren door buurtbewoners (zowel in de avond als overdag). Uiteraard worden deze klachten serieus genomen en waar nodig worden maatregelen getroffen. Vooral muziek buiten in de avonduren moet worden beperkt.
  • Zondag 10 juni is de 99e verjaardag van Columbia gevierd en is een nieuwe website gelanceerd waar de evenementen en dergelijke worden gepresenteerd die in de jubileumweek 2019 worden georganiseerd: http://100jaar.avvcolumbia.nl/
  • Op de laatste ALV is gesproken over eventueel een nieuw logo voor Columbia. Alles afwegende (onder andere kostenplaatje) is besloten om voorlopig geen nieuw logo te introduceren.
  • De Columbia klussendag staat gepland op zaterdag 8 september.
  • Er is een subsidieverzoek ingediend bij de gemeente Apeldoorn voor een bijdrage in de aanschafkosten van de nieuwe tractor / maaier.
  • Vanaf het nieuwe seizoen wordt een nieuw rookbeleid ingevoerd; tijdens jeugdwedstrijden en andere jeugd activiteiten mag er op het complex niet meer worden gerookt; nadere info via de website.
  • Familie vrienden toernooi wordt gehouden op zaterdag 25 augustus.