Het bestuur van de a.v.v. Columbia wil haar leden graag op de hoogte houden van de lopende zaken binnen de vereniging. Na iedere bestuursvergadering verschijnt er daarom deze rubriek "van de bestuurstafel" op de website. Hierin vindt je een overzicht van de zaken waar het bestuur op het ogenblik mee bezig is.

 

Van de bestuurstafel januari 2019

bestuurstafelnew

  • In de ALV oktober 2018 is Belinda Kerkhove benoemd tot secretaris van Columbia.
  • Zoals in de laatste ALV al aangegeven is Martin Gerritsen als bestuurslid accommodatie per 1 januari 2019 afgetreden; naar oplossingen om dit gat op te vangen wordt gezocht.
  • De Columbia Muziekquiz in december was zoals de afgelopen jaren, wederom een groot succes!!
  • Ook het 10-over-rood-biljarttoernooi heeft weer ruimschoots aan de verwachtingen voldaan!
  • Met ingang van het nieuwe jaar heeft Renate Vreedeveld de taak van “jeugdhonk-coördinator” op zich genomen, TOP!
  • De hoofdtrainer en het bestuur hebben de intentie uitgesproken om het contract een jaar te verlengen!
  • De zaalvoetbaldriedaagse in de kerstvakantie in de Zuiderparksporthal is weer een daverend succes geweest.
  • De huldiging van de jubilarissen, de wedstrijden oud tegen oud, en de nieuwjaarsreceptie, zijn weer goed georganiseerd, erg goed bezocht en door RTV-Apeldoorn vastgelegd (en al deels uitgezonden).
  • We zijn nog op zoek naar een groepje Columbianen, die samen de taak van consul op zich willen nemen.
  • De jeugdafdeling heeft nog vacatures voor “gastheren en –dames voor de zaterdagen. Meld u zich aub aan!