De jeugdspelersraad heeft invloed

LogoJSREen jaar geleden besloot het jeugdbestuur om een jeugdspelersraad(JSR) op te richten. We wilden een nieuwe weg in: niet spreken over jeugdleden, maar met jeugdleden. Een uitdaging, want een JSR was onbekend terrein voor ons. Daarnaast moesten we vanuit de jeugdteams spelers bereid vinden om in de JSR zitting te nemen en we moesten iemand vinden die dit proces zou kunnen begeleiden.

 

Gelukkig bleek er veel animo. Al snel hadden we vanuit elk team vanaf O13 t/m O19 een of meer spelers bereid gevonden om in de JSR zitting te nemen. En ook vonden we in Lamon Daleman de persoon die samen met deze spelers op ontdekkingstocht wilde gaan om te zien of en waar de JSR toegevoegde waarde zou kunnen hebben voor de vereniging.

 

In december 2016 kwam de JSR voor het eerst bij elkaar en daarna volgde met een frequentie van ongeveer twee maanden bijeenkomsten. In april 2017 had de JSR een volle A4 met opmerkingen/suggesties en complimenten klaar voor het jeugdbestuur. In de laatste JSR vergadering van dit seizoen is het jeugdbestuur uitgenodigd en hebben we samen alle ingebrachte punten doorgenomen, vragen beantwoord en uitleg gegeven. Ook hebben we in bepaalde gevallen toezeggingen gedaan. We vinden het belangrijk om deze input en uitkomsten met alle leden en belangstellenden te delen. Hieronder de belangrijkste zaken.

 

Wat vinden wij van de training, wat zien wij graag anders?

De kwaliteit van de trainingen kan beter en er zou meer aandacht moeten zijn voor techniektrainingen.
Komend seizoen gaan we de trainingsmethode VTON (korte demo aan JSR getoond) gebruiken. Daarnaast komt er een specifieke trainer die de jeugdtrainers gaat coachen en begeleiden. De kwaliteit van de trainingen krijgt, mede hierdoor, alle aandacht en we gaan er van uit dat dit met deze vernieuwingen straks ook zichtbaar is.

 

Kunnen we ook zaaltrainingen krijgen?
Behalve de voorbereiding van de selectieteams op de zaalvoetbal3daagse, het door ECJ georganiseerde pupillenzaaltoernooi, en het als overbrugging huren van zalen tijdens de winterperiode gaan we vanuit Columbia verder geen zaalvoetbalactiviteiten ontplooien. In Apeldoorn kan de jeugd maar zeer beperkt georganiseerd aan zaalvoetbal doen. Hiervoor zijn specifieke verenigingen waar vanaf O15 aan een zaalcompetitie kan worden meegedaan.

 

Wat vinden wij van de huidige activiteiten bij de club en hoe willen we dat graag zien?

Er zijn weinig activiteiten voor 15 jaar en ouder
Dit is een punt waar we nog meer aan gaan werken. We zijn verheugd dat JSR-lid Laura van Amersvoort heeft toegezegd zitting te willen nemen in de ECJ om vanuit deze doelgroep onder meer ideeën te ventileren. Misschien is het wel DE oplossing om aan de wensen tegemoet te komen door (nog meer) juniorleden te betrekken bij de ideeënvorming en uitwerking. We nodigen daarom iedereen uit om ideeën bij ons (ECJ) neer te leggen. Wie weet kunnen we het dan samen uitwerken.

 

Evenement als Aqua-Soccer is leuk en goed voor de teambuilding
Blijft op de ECJ agenda staan.

 

Specifieke activiteiten gericht op voetbal zijn leuker dan bijvoorbeeld een disco
De opdracht aan de ECJ is om juist activiteiten aan te bieden die niet direct met voetbal te maken hebben, dus hierin zal voor nu niet worden voorzien. Het voetbalkamp is trouwens een voorbeeld dat beide zaken wel gecombineerd kunnen worden door naast de ECJ ook de trainers een rol in het totale programma te geven.

 

Meedoen aan en zelf organiseren van toernooien
We ondersteunen van harte de deelname aan toernooien. Alle jeugdtrainers ontvangen de uitnodigingen voor toernooien. Het jeugdbestuur heeft een aantal jaren geleden besloten om niet zelf een toernooi te organiseren. Dit heeft te maken met de hoeveelheid werk die erin gaat zitten, de kosten en ook het probleem dat er vaak te weinig inschrijvingen zijn. Dit laatste komt omdat er heel veel toernooien worden georganiseerd in de periode eind Mei/begin Juni.

 

Wat is er leuk bij Columbia?

De sfeer is prima, de goede organisatie, dat er nu een spelersraad is en we mee kunnen praten, dat de meeste mensen elkaar kennen

 

Wat zou het bij Columbia nog leuker maken zodat ik ook mijn vriendjes en vriendinnetjes de club zou aanbevelen?

Aparte meisjesteams
Gelukkig hebben we diverse meiden die samen met de jongens in een gemengd team voetballen. Dit is volgens KNVB regels ook toegestaan tot en met de O19. Zomaar ineens een meidenteam uit de grond stampen is helaas niet haalbaar, maar meer meiden zijn natuurlijk welkom.

 

Goede faciliteiten voor meisjes
Heel belangrijk dat we daar op gewezen worden. We hebben besloten dat komend seizoen zowel tijdens de trainingen als ook op de wedstrijddagen er een kleedkamer alleen voor de meiden is. We gaan in samenspraak met de accommodatiecommissie bekijken of er in deze kleedkamer extra faciliteiten moeten komen (spiegel, haarföhn?).

 

Kunstgras of in ieder geval een beter trainingsveld
Inmiddels is al bekend geworden dat Columbia niet over zal gaan op kunstgras of een hybrideveld. Wel zal er worden geïnvesteerd in een veel betere grasmat dan de huidige mat voor de bestaande velden en het trainingsveld

 

Clubregels die we graag gewijzigd zouden zien

Niet roken op het hele voetbal complex, er zijn zelfs trainers die roken tijdens de training en wedstrijden en in de dug-out
Een zo logisch en toch onderbelicht onderwerp. We gaan hier heel goed over nadenken. Voorzitter Eddie Zeen heeft toegezegd om op hoofdbestuursniveau te bekijken in hoeverre hier duidelijke(r) regels over kunnen worden opgesteld. We gaan het er ook met de trainers en jeugdleiders over hebben.

 

Uniforme gedragsregels voor de trainers en begeleiders, er wordt niet altijd op een positief opbouwende manier gecoacht en begeleid. Dus geen geschreeuw langs de lijn van de coach/begeleider richting de individuele speler dit heeft invloed op motivatie en zelfvertrouwen.
Dit is een enorme spiegel voor alle vrijwilligers die zich bezighouden met het begeleiden van onze jeugd. Het plezier beleven aan de sport benoemen we altijd als nummer 1. De jeugdsporter zelf geeft hier een inkijkje in een aantal zaken die dit negatief beïnvloeden. Het jeugdbestuur had al op de planning staan om volgend seizoen te bekijken of we de trainers hierin kunnen ondersteunen met een passende workshop.

 

Naleven van de clubregel, gezamenlijk douchen. Deze wordt regelmatig niet nageleefd.
Als jeugdafdeling hebben we inderdaad deze regel staan. En we vinden ook dat het belangrijk in een teamsport is om niet alleen de wedstrijd of training met elkaar te beleven maar ook de dingen er omheen. Dat maakt van een aantal spelers een team. We nemen dit mee in de ouderbijeenkomsten aan het begin van het seizoen en bespreken dit natuurlijk ook met de trainers/leiders.

 

Volgend seizoen gaan we natuurlijk door met de Jeugdspelersraad. Voor een aantal teams moeten er misschien nieuwe leden op gaan staan, maar de meeste leden van de huidige spelersraad hebben al aangegeven gewoon door te gaan.