Even voorstellen...

Arjan JacobsBeste Columbianen,

Er heeft al een artikel op de Columbia site gestaan dat ik per 1 oktober de functie van Hoofd Technische Commissie Jeugd (H-TCJ) van Andrew Markies over heb genomen. Hoog tijd om me even nader voor te stellen….

 

Ik ben ongeveer 50 jaar geleden in Brummen geboren en heb daar vanaf mijn 5e jaar alle jeugdselectieteams van Brummen doorlopen om uiteindelijk in het 1e elftal te spelen. Vanaf 1993 woon ik in Apeldoorn en kwam in contact met een aantal “Columbianen”. Ik werd al vrij snel gevraagd om bij Columbia te komen voetballen in een elftal met oud-selectiespelers. Ik voetbal nog steeds in het 4e elftal en blijf dat hopelijk ook volhouden. Ik ben getrouwd met Ageeth en heb 2 kinderen waarvan Marnick ook bij Columbia voetbalt in het elftal O17-1.

 

Ik ben nu ongeveer 1 maand in functie en mijn eerste conclusie is dat er een aantal fantastische mensen bij Columbia zijn die heel veel tijd erin steken om het zo goed mogelijk te laten verlopen. Dat wist ik natuurlijk al maar achter de schermen gebeurt zoveel meer dan ik in eerste instantie dacht.

 

Bij de jeugd valt op voetbaltechnisch gebied nog veel te verbeteren. Ik hoop daar mijn steentje aan te kunnen bijdragen door op korte termijn een Voetbal Technisch Beleidsplan te presenteren. Een herkenbaar en aansprekend plan dat hopelijk door de gehele vereniging wordt gedragen en uitgedragen. Een ambitieuze vereniging als Columbia, waarin wordt gestreefd naar vooruitgang van het niveau van de individuele jeugdspeler en de organisatie, kan niet zonder een technisch beleidsplan. Het moet een raamwerk worden voor het technisch beleid binnen de jeugd van de vereniging. Met de medewerking van onze huidige en toekomstige trainers, onze kaderleden en overige leden en de vele vrijwilligers hoop ik dat dit beleidsplan in de toekomst zijn vruchten zal blijven afwerpen.

 

Waar ik inmiddels in mijn korte functioneren ook mee te maken heb is onduidelijkheid in regels, afspraken en communicatie. Ik ben van mening dat er met duidelijke, heldere en transparante communicatie al veel is gewonnen. Het is een utopie om het iedereen goed naar de zin te maken maar ik hoop daarin wel een bijdrage te kunnen leveren. Ik ben me er van bewust dat er allerlei belangen zijn die spelen bij spelers, trainers, ouders, vereniging etc maar samen zullen we er toch uit moeten komen!!!!

 

Vanuit de TCJ wil ik samen met anderen (coördinatoren, trainers, (be)geleiders en anderen) voor elkaar krijgen dat we één (leer)lijn of methode creëren voor de jeugd, zodat met plezier gewerkt kan worden aan de ontwikkeling van spelers (op elk niveau) op het gebied van voetbal. Dat kan op verschillende wijzen en de komende tijd gaan we bespreken hoe we dit bij Columbia kunnen organiseren.

 

Mijn intentie is om de jeugd van Columbia de komende jaren op technisch/tactisch vlak naar een hoger niveau te tillen waarbij plezier belangrijk is. Dat kan ik zeker niet alleen maar daarom zijn we ook een vereniging!!!!!

 

Gr Arjan Jacobs