Arjan Jacobs het nieuwe hoofd TCJ

Met ingang van 1 oktober heeft Arjan Jacobs de voorzittershamer van de Technische Commissie Jeugd overgenomen van Andrew Markies. Arjan neemt ook de plaats van Andrew over in het jeugdbestuur.

 

De functieoverdracht werd symbolisch bekrachtigd doordat jeugdvoorzitter Jeff Pleket de TCJ-voorzittershamer aan Arjan overhandigde.


Overdracht voorzittershamer TCJ Medium

Om een goede overdracht te waarborgen blijft Andrew Markies de komende tijd achter de schermen Arjan nog ondersteunen bij de diverse zaken die er spelen of nog in het zicht komen.

 

We bedanken Andrew voor alle energie die hij de afgelopen periode in de jeugdafdeling heeft gestoken.