Nieuwe indelingen

De voorlopige indeling voor de A (O19) en B (O17) is op een haar na rond. Het concept is klaar, de trainers, leiders alsmede de coördinator wil voordat de voorlopige indeling wordt gepubliceerd a.s. dinsdag en donderdag nog een laatste maal met de jongens trainen. Hierna wordt op donderdag de voorlopige indeling op de site geplaatst voor alle teams behalve de A, deze volgt een dag later.

 

Tevens wordt er een update doorgevoerd op de huidige C t/m F indeling, er hebben in de afgelopen twee weken aardig wat mutaties plaatsgevonden waardoor we genoodzaakt zijn om deze indelingen aan te passen. Deze aanpassingen worden meteen meegenomen en gepubliceerd.