Herinnering inleveren (team)tas en kleding

inleverenMocht je als trainer en/of leider van AVV Columbia de teamtas met daarin alle teamkleding nog niet hebben ingeleverd, dan is hiervoor een laatste mogelijkheid op zaterdag 21 mei as. of op 4 juni as. Inleveren kan bij het sponsorhome/bestuurskamer.
 
Mocht je als speler besloten hebben het komend seizoen niet meer bij Columbia te spelen, ook dan kun je op één van beide genoemde data de voetbaltas en het presentatiepak inleveren.
 
Mocht door omstandigheden de (team)tas en/of kleding niet op één van genoemde data ingeleverd te kunnen worden, dan wordt verzocht om vóór 4 juni as. contact op te nemen met de Kledingcommissie. Voor telefoonnummers en emailadres zie de site van AVV Columbia.
 
De Kledingcommissie AVV Columbia