Andrew Markies wordt Hoofd TCJ

VoorzittershamerTijdens de vergadering van 10 Juni van de Technische Commissie Jeugd (TCJ) heeft Ronald Voorhorst de voorzittershamer overgedragen aan Andrew Markies.

Ronald heeft de afgelopen twee seizoenen leiding gegeven aan de TCJ en daarbij nadrukkelijk bijgedragen aan de ondubbelzinnige groei die de jeugdafdeling zowel kwantitatief als kwalitatief doormaakt.

 

Andrew is vader van zoon Noah die nu 4 seizoenen bij Columbia voetbalt en heeft de afgelopen jaren al als jeugdtrainer en jeugdleider zijn sporen verdiend.

Ronald Voorhorst blijft binnen de TCJ actief en zal Andrew ondersteunen om de kneepjes van dat vak zich eigen te maken. De ervaring leert dat het zeker een jaar duurt om dit soort vrijwilligerstaken helemaal in de vingers te krijgen.

 

Zowel Andrew als Ronald vormen samen met Karlien de Haan en Jos de Graaf het komend seizoen het jeugdbestuur van Columbia. Daarnaast worden Andrew en Ronald in de najaarsvergadering van de Algemene Ledenvergadering voorgedragen als lid van het hoofdbestuur van Columbia. Beiden gaan dan de jeugdafdeling binnen het hoofdbestuur vertegenwoordigen.

 

We zijn er van overtuigd dat dit zowel voor de jeugdafdeling als ook voor het hoofdbestuur een positieve ontwikkeling is en wensen beiden heren veel succes op dit pad.