Teamindeling jeugd 2015-2016 (Concept)

Spelregels voor teamindeling a.v.v. Columbia jeugd:

De volgende criteria worden gehanteerd voor het indelen van spelers:

 • Leeftijd
 • Niveau
 • Aantal spelers per team
 • Momenten van indelen

Principes

 1. Leeftijd per afdeling (een speler heeft het meest plezier bij leeftijdgenoten). ->Hierop wordt de afdeling bepaald (A, B, C, D, E, F en Mini’s). Conform de KNVB-regels speelt een jeugdspeler twee jaar in een afdeling.
 2. Het 1e team is een selectieteam (beste 1e en 2e jaars van een afdeling) -> Per afdeling wordt het niveau bepaald.
 3. Het 3e team is een bouwelftal (1e jaar spelers in voorbereiding op de selectie) -> Niveau + 1e jaars. Hier moeten we bij de D-afdeling van afwijken. Dit komt voort uit het feit dat we een kleine vereniging zijn en het van de KNVB niet mag dat het 3e team in een hogere klasse speelt dan het 2e team.
 4. Elk team speelt op het niveau dat bij de spelers past (plezier en ontwikkeling van het individu zijn input voor de keus)-> Indeling competitie klasse KNVB
 5. Wanneer er tijdens het seizoen nieuwe spelers instromen worden ze door de Coördinator van de afdeling geplaatst in het team dat passend is. Tijdens het seizoen kunnen geen spelers instromen in een eerste team. Om Columbianen te beschermen zal een goede speler vanuit een 2e team doorstromen om het aantal spelers in balans te houden.
 6. Nieuwe spelers die naar Columbia komen aan het eind van een seizoen zullen (indien mogelijk) enkele keren meetrainen met een team en door de Coördinator van de afdeling in overleg met de trainer geplaatst worden op het juiste niveau en in het juiste team.
 7. Wanneer er meer dan 3 spelers als reserve voor de F&E afdeling (10 spelers/team) en bij de A&B&C&D afdeling meer dan 5 reserve spelers (16 spelers/team) zijn zal tijdens de winterstop gekeken worden naar een herschikking of formeren van een extra team.

 

Voorbereiding indeling nieuwe seizoen:

Dit seizoen worden er geen selectiewedstrijdenge houden bij de Columbia jeugd aan het eind van het seizoen. Dit hebben we voorgaande jaren wel gedaan. We hebben gemerkt dat selectiewedstrijden aan het eind van het seizoen veel spanningen geeft bij zowel spelers, ouders en trainers. Doordat de coördinatoren van de Technische Commissie Jeugd (TCJ) regelmatig kijken en afstemmen met trainers rondom de teamindelingen, informeren we alle spelers en ouders in één keer nadat de conceptindelingen eerst zijn afgestemd tussen de coördinatoren van de afdeling en de trainers

 • We hebben vanuit de Technische Commissie Jeugd de overgang van de E-afdeling dit jaar gefaciliteerd door een theorie en praktijkavond te organiseren waar de spelers uitleg hebben gekregen over de veranderingen van een half, naar een heel veld, van 7 spelers naar 11 spelers, buitenspel etc.
 • Vanuit de Technische Commissie Jeugd zullen er Train de Trainer dagen worden geörganiseerd om de basisoefeningen over te dragen aan alle trainers waardoor we de kwaliteit van de begeleiding verder willen verbeteren.
 • Ook het komende seizoen zullen er weer ouderavonden aan de start van het seizoen geörganiseerd worden om de afspraken per team en de omgangsvormen binnen Columbia te delen.
 • Dit is de voorlopige indeling. Op basis van eventuele aan- afmeldingen kunnen er nog wijzigingen worden doorgevoerd. De indelingen waarop trainingsavonden plaatsvinden en de ouderavonden in het nieuwe seizoen worden z.s.m. gecommuniceerd. In de verwachting jullie hiermee optimaal te informeren.

 

Namens de Technische Commissie Jeugd: Ronald Voorhorst