Theorie/ Praktijk avonden voor de nieuwe D pupillen

Theorie en praktijkavonden overgang spelers E naar D

24 spelers maken in de zomer de overstap van de E-pupillen naar de D-pupillen bij de Columbia jeugd. Dat brengt de nodige veranderingen met zich mee. Een groot veld, van 7 naar 11 spelers, buitenspel…
 

Meetrainen / meevoetballen met de huidige D1 of D2

Normaliter zouden de kinderen meetrainen of voetballen met de D1 of D2. Aangezien beide elftallen rond de 16 kinderen per elftal hebben is dit niet wenselijk. Vandaar een andere opzet voor deze groep spelers.
 

Theorie/Praktijk

Om de overgang naar de D goed en zorgvuldig te laten verlopen gaat Patrick van Amersvoort en de coördinatoren van de Technische Commissie twee avonden organiseren om de spelers voor te bereiden. Een stukje theorie (de spelregels en het voetbalverhaal) en praktijk op het veld.
 

Wat betekent dit concreet

Vrijdag 17 april en vrijdag 24 april, gaan we twee trainingsavonden organiseren. De 1e avond wordt gestart met een presentatie in het clubhuis op de beamer. Deze presentatie zal op een eenvoudige wijze de verschillen uitleggen van de overgang van de E naar de D. Daarnaast zullen we na de presentatie het veld op gaan om de theorie in de praktijk te brengen.
 

Aanwezigheid

We starten beide avonden om 18:00 uur en het zal duren tot 19:30 uur, waarbij het verzoek om rond 17:50 aanwezig te zijn, zodat de kinderen omgekleed de 1e avond in het clubhuis kunnen plaatsnemen om 18:00 uur. De 2e avond op het veld (17.45 uur omkleden), zodat we om 18:00 kunnen starten.
 
Met vriendelijke sportgroet,

Patrick van Amersvoort, Rick van Lohuizen en Joey Koopman

Technische Commissie Jeugd a.v.v. Columbia