Train de trainer dag voor jeugdtrainers en jeugdleiders

De Technische Commissie Jeugd(TCJ) biedt elk seizoen ondersteunende activiteiten en materialen aan ten behoeve van jeugdtrainers en jeugdleiders.

Zaterdag 20 december a.s. start de 1e Train-de-Trainer dag van dit seizoen. Dit zal een dag worden waarbij praktische oefeningen worden aangeboden en ervaringen worden uitgewisseld waarmee de jeugdtrainers en jeugdleiders direct aan de slag kunnen

De afgelopen jaren heeft de TCJ meerdere jeugdtrainers binnen Columbia een opleiding kunnen aanbieden van "Jeugdvoetbalstad Apeldoorn'. We merken dat de trainers die deze cursus hebben gevolgd (15 dag- en avondsessies) een duidelijke opbouw hebben in de training die ze geven. Dit komt terug in een heldere opzet qua oefenstof en een stimulerende en motiverende omgang met spelers. Hierdoor wordt een zeer plezierige en ontwikkelingsgerichte sfeer neergezet binnen het team. De kennis en ervaring van de betreffende trainers willen we uitrollen binnen de gehele jeugdafdeling van Columbia. Het grote voordeel is dat iedereen dan weet op welke leeftijd, welke oefenstof wordt aangeboden en welke basistechnieken mogen worden verwacht per leeftijdscategorie. Elk kind op zijn eigen niveau en vanuit zijn/haar mogelijkheden.

De afgelopen maanden zijn er observaties gedaan van de trainingen van onze jeugdteams en deze ervaringen zijn doorgesproken met de trainers. Deze opgedane ervaringen en kennis hebben geleid tot het formuleren van een aantal doelen die we met de 'Train-de-Trainer' dag willen gaan realiseren:
- Omgaan met een loopladder
- Hoe zorg je voor veel balcontacten
- Plezier in de training brengen
- Tools en tips om een training uit te zetten
- Omgang met je spelers en begrijp je spelers
- Coachen bij trainingen en bij de wedstrijden

De Train de Trainer dag begint op 20 december om 09.00u en duurt tot 14.00u