Herindeling kleedkamers

Vanwege een aantal redenen hebben we bij de toedeling van kleedkamers aan de teams een aantal wijzigingen doorgevoerd. Dat heeft te maken met de verschuiving van trainingsdagen en –tijden, de diverse jeugdteams met daarin ook meiden en de afstemming tussen jeugd- en seniorentak.

Door de nieuwe indeling zorgen we voor alle teams voor een goede kleedgelegenheid. Ook willen we de diverse meiden van de jeugdteams een eigen en veilige kleedgelegenheid bieden.

Ter wille van de veilige sportomgeving die we de jeugd willen bieden, vragen we de senioren om pas gebruik te gaan maken van een kleedkamer nadat de jeugd deze verlaten heeft. Vooral op de dinsdag en donderdag is het spitsuur. De jeugdteams vragen we om tijdig de kleedkamers vrij te willen maken zodat de seniorenteams ook op tijd met hun training kunnen beginnen.

 

Bij de kleedkamers hangen overzichten met trainingsdagen en -tijden, kleedkamertoedeling en toedeling van het trainingsveld.

Dit seizoen vragen we nog eens weer extra aandacht voor het schoon achterlaten van de kleedkamers.

Hieronder de toedeling van de kleedkamers die dinsdag 9 september 2014 in gaat.

Team

Kleedkamer

Col. Zat. 2

8

Col. Zat. 3

8

Col. 1

2

Col. 3

3

Col. 4

4

Col. 5

9 en 10

Col. 6

9 en 10

Col. 7

9 en 10

A1

1

B1

1

C1

4

C2

7 en 8 *)

D1

3

D2

10 en 8 *)

E1

5 + extra #)

E2

7

E3

9

E4

4 + extra   #)

E5

10

F1

9

F3

6 + extra   #)

F4

2 + extra   #)

Mini's (A)

5

Mini's (B)

5

F-keepers

2

E-keepers

1

D-keepers

3

ABC keeper

1

   

*)   Op Di en Do is klk 8 tot 19.45u meidenkleedkamer D2 en C2

#)   Meiden van overige jeugdteams kunnen terecht in

scheidsrechterskamer naast klk jongens eigen team