Verkenning sporthal

gespreksporthalBeste Columbianen
 
Voordat we gaan genieten van een welverdiende zomervakantie willen wij de Columbianen nog graag bijpraten over de ontwikkelingen m.b.t. de sporthal. Na onze online ledenvergadering hebben er een aantal gesprekken met de gemeente plaatsgevonden. Er is gezamenlijk op het complex gekeken naar mogelijkheden. Deze gesprekken verlopen op een prettige constructieve manier.
 
Inmiddels wordt het team vanuit de gemeente aangevuld met een stedenbouwkundige en een verkeersdeskundige.
 
Tijdens de gezamenlijke gesprekken is er ook gebrainstormd over het totale complex en de meerwaarde van een sporthal op ons terrein voor de voetbalclub Columbia.
Als commissie vinden wij het prettig dat het speelveld wat groter is geworden. Voor ons is het uitgangspunt: het belang voor Columbia te waarborgen. Wij verkennen daarbij verschillende opties. We verkennen op welke wijze we het complex voor nu maar ook zeker voor in de toekomst zo optimaal mogelijk kunnen inrichten.
 
Begin september praten we verder met de gemeente. Doel voor ons als commissie is om tijdens de ledenvergadering in oktober verdere ontwikkelingen te kunnen melden en eventuele besluiten met elkaar te kunnen nemen.
 
Voor nu fijne vakantie!
 
Bernard de Vries
Tom Ploeger
Jeff Pleket
Willem Veldhoen