Gemeente Apeldoorn en A.V.V. Columbia ‘officieel’ met elkaar in gesprek over sporthal

gespreksporthalVanaf oktober 2017 is de Gemeente zich aan het oriënteren over de mogelijkheden vervanging van Sporthal Zuiderpark. Deze sporthal dateert uit 1969 en is aan het eind van de levensduur.

 

Een van de mogelijkheden is het bouwen van een nieuwe sporthal op het terrein van Columbia. De Gemeente Apeldoorn heeft zich hiervoor bij de club gemeld en wil de mogelijkheden hiervoor verder onderzoeken.

 

Tijdens de ALV op 22 maart hebben de aanwezige leden unaniem uitgesproken dat het bestuur in gesprek mag gaan met de Gemeente Apeldoorn om de mogelijkheden te verkennen.

Inmiddels heeft het College van Burgemeester en Wethouders van Apeldoorn de gemeenteraad geïnformeerd verkennende gesprekken te gaan voeren met Columbia.

 

Namens Columbia zullen Jeff Pleket, Tom Ploeger, Willem Veldhoen en Bernard de Vries bij deze gesprekken aanwezig zijn. Na elk overleg zal er terugkoppeling plaatsvinden naar de rest van het bestuur en indien nodig, naar de leden. Wanneer er belangrijke beslissingen in dit proces genomen moeten worden zal er een extra ALV worden uitgeschreven. We zullen de leden tijdens dit proces op de hoogte blijven houden.

 

Namens het bestuur,

Jeff Pleket

Voorzitter a.i.