Digitale ALV op 22 maart

agenda ledenvergaderingZoals jullie in de videoboodschap van Jeff Pleket hebben kunnen horen, gaan we op 22 maart een Online ALV organiseren. De vergadering is van 20.00 uur tot 21.15 uur.

 

Jullie kunnen je hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Onder vermelding van:
- Naam;
- Mailadres waarop je de link voor de ALV wilt ontvangen;
- Mobiel telefoonnummer waar een code ter verificatie naar toegestuurd kan worden.

 

De agenda voor die avond is als volgt:

 

1. Opening voorzitter (20.00 – 20.10)

a. Inleiding
b. Goedkeuren notulen vorig overleg (oktober 2019)

 

2. Sporthal op Columbia complex (20.10 – 20.30)

a. Introductie door voorzitter
b. Toelichting namens de gemeente door René van Dijk
c. Stemming leden (bestuur vraagt toestemming om gesprekken met Gemeente voort te mogen zetten)

 

3. Financiën (20.30– 21.00)

a. Resultaat boekjaar 2019-2020
I. Toelichting penningmeester
II. Verslag kascommissie
III. Stemming leden voor akkoord
b. Begroting boekjaar 2020-2021
I. Aanschaf ledverlichting
II. Overzicht
III. Stemming leden voor akkoord
c. Boekjaar 2021-2022
I. Omheining veld
II. Stemming leden voor akkoord

 

4. Samenstelling bestuur (21.00 – 21.10)

a. Huidig bestuur:
I. Jeff Pleket - waarnemend voorzitter en sponsorcommissie
II. Henk Thannhauser – penningmeester, aftredend en herkiesbaar
1. Stemming voor akkoord
III. Belinda Kerkhove – secretaris
IV. Sandra Nossent – clubhuis, aftredend en herkiesbaar
1. Stemming leden voor akkoord
b. Toetreding tot bestuur van:
I. Willem Veldhoen (jeugd)
1. Stemming leden voor akkoord
II. Tom Ploeger (accommodatie)
1. Stemming leden voor akkoord
III. Arjan Jacobs (Voetbaltechnische zaken)
1. Stemming leden voor akkoord

 

Tegenkandidaten kunnen zich vooraf melden bij het bestuur.

 

5. Afsluiting (21.10 – 21.15)

 

 

Ook het stemmen zal volledig online verlopen. Tijdens de vergadering zal bij het betreffende agendapunt de vraag in beeld verschijnen en kun je jouw keuze hierbij aangeven. De stemmen worden direct door het systeem geteld.

 

De stukken voor de vergadering zijn vooraf en tijdens de vergadering in te zien via de link die je toegestuurd krijgt.
Eventuele vragen graag bij aanmelding doorgeven.

 

Namens het bestuur,
 
Belinda Kerkhove
Secretaris