ALV voorlopig uitgesteld

Gisteravond heeft het bestuur, direct na de persconferentie vergaderd en besloten om de ALV, die gepland stond voor maandag 26 oktober, uit te stellen. Het bestuur heeft hierbij gekeken of een online ALV op de oorspronkelijke datum noodzakelijk en wenselijk is. Wij zullen toelichten waarom wij tot dit besluit zijn gekomen.

 

Samenstelling bestuur

Op dit moment bestaat het bestuur officieel uit Jeff Pleket, Henk Thannhauser, Belinda Kerkhove en Sandra Nossent. Zij worden daarbij sinds deze zomer ondersteund door Arjan Jacobs, Willem Veldhoen en Tom Ploeger. Iedereen heeft aangegeven om in ieder geval tot de eerstvolgende ledenvergadering op deze voet verder te willen. Het is de bedoeling dat bij de ALV Arjan, Willem en Tom officieel zullen toetreden tot het bestuur. Voor de functie van voorzitter heeft zich vooralsnog geen kandidaat gemeld. De taken zullen derhalve door het huidige bestuur worden opgepakt.

 

Financieel verslag

Volgens de statuten dienen de jaarcijfers binnen 6 maanden na het boekjaar te worden gepresenteerd. In verband met de Coronamaatregelen krijgt het bestuur hiervoor volgens de regels van de KNVB 4 maanden uitstel. Dit betekent concreet dat de ALV, met presentatie van de jaarcijfers 2019-2020 voor 1 mei 2021 dient te worden gehouden.

 

Investeringen en begroting

Wanneer wij op dit moment de leden akkoord zouden vragen voor een (grote) investering zullen wij een prognose moeten afgeven voor de cijfers van het huidige seizoen. Gezien de situatie is dit nagenoeg onmogelijk. Het bestuur is dan ook van mening dat we hiermee moeten wachten totdat er meer duidelijkheid is hoe dit seizoen verder zal gaan verlopen.

 

Aanwezigheid bij ALV

Wij vinden het ook belangrijk dat iedereen de kans moet krijgen om of fysiek of digitaal aanwezig te kunnen zijn bij een ALV. Op korte termijn is dit niet te realiseren. Om een volledige online ALV te organiseren dienen zaken vooraf goed geregeld te worden. Het bestuur heeft de voorkeur om daarbij zelf in 1 ruimte aanwezig te zijn, ondersteund door 1 of 2 moderatoren die alles in goede banen kunnen leiden. Aangezien er op dit moment maximaal 4 mensen in 1 ruimte mogen zijn, is ook dat niet mogelijk.

 

Vervolg

Het bestuur heeft de voorkeur om een ALV te organiseren waarbij een aantal leden fysiek aanwezig mogen zijn. Wij zullen de ontwikkelingen m.b.t. de maatregelen rondom Corona volgen en met een update komen, zodra dit mogelijk is. Mocht het niet lukken om een ALV in het clubhuis te houden, dan gaan we een volledig online ALV organiseren. Wij willen dit wel terdege voorbereiden zodat de ALV vanuit huis goed te volgen is en er ook digitaal gestemd kan worden.

 

Het bestuur zal de komende weken niet stil zitten en achter de schermen zaken blijven oppakken die noodzakelijk zijn om onze vereniging door deze bizarre tijden heen te loodsen. Mochten er ergens vragen over zijn, schroom niet om contact met ons op te nemen.

 

Blijf gezond en hopelijk zien we elkaar binnenkort weer op de club.

 

Namens het bestuur

Jeff Pleket,

Voorzitter A.I.