Gang van zaken bij Columbia ivm corona-regels

covid19colBehalve de bekende corona-regels gelden bij de Columbia het komend weekend van 10 en 11 oktober de ook hierna vermelde regels.

Voor de thuisspelende jeugdteams/elftallen op zaterdag 10 oktober:

 • thuisspelende jeugdteams/elftallen mogen een uur voor aanvang van de wedstrijd aanwezig zijn;
 • de trainers/leiders van de thuisspelende jeugdteams/elftallen dienen de spelers bij de hoofd- ingang op te vangen;
 • de trainers/leiders van de thuisspelende jeugdteams/elftallen mogen op het complex komen en verder alleen degenen die op de wedstrijddag een functie hebben; alleen toegang via de hoofdingang;
 • er mogen verder geen toeschouwers aanwezig zijn; ouders mogen dus hun kinderen alleen Buiten de toegangshekken brengen en halen);
 • men kan gebruik maken van de ingedeelde kleedkamers en na de wedstrijd is douchen toegestaan (uiteraard dienen hierbij de bekende corona-regels te worden gevolgd), maar douche het liefst zoveel mogelijk thuis;
 • na de wedstrijd en het (eventueel) douchen/omkleden dient het complex direct te worden verlaten; laat uiteraard de kleedkamers schoon achter.

 

Voor de tegenstanders van de thuisspelende jeugd teams/elftallen op zaterdag 10 oktober:

 • de tegenstanders van de thuisspelende jeugdteams/elftallen mogen ook een uur voor aanvang van de wedstrijd aanwezig zijn; alleen toegang via de hoofdingang;
 • de tegenstanders worden opgevangen door de poortwacht bij de hoofdingang en verder geïnformeerd over de gang van zaken;
 • er mogen maximaal 8 personen van de tegenstander op het complex komen; deze 8 personen betreffen de trainer, leider en de chauffeurs (voor zover er door ouders met de auto wordt gereden); verder geen toeschouwers!!;
 • men kan gebruik maken van de ingedeelde kleedkamers en na de wedstrijd is douchen toegestaan (uiteraard dienen hierbij de bekende corona-regels te worden gevolgd), maar douche het liefst zoveel mogelijk thuis;
 • na de wedstrijd en het (eventueel) douchen/omkleden dient het complex direct te worden verlaten; laat uiteraard de kleedkamers schoon achter.

Voor de thuisspelende lagere seniorenelftallen op zondag 11 oktober:

 • de thuisspelende lagere senioren elftallen mogen een uur voor aanvang van de wedstrijd aanwezig zijn;
 • de trainers/leiders van de thuisspelende lagere seniorenelftallen mogen op het complex komen en verder alleen degenen die op de wedstrijddag een functie hebben; alleen toegang via de hoofdingang;
 • er mogen verder geen toeschouwers bij de wedstrijden aanwezig zijn;
 • men kan gebruik maken van de ingedeelde kleedkamers en na de wedstrijd is douchen toegestaan (uiteraard dienen hierbij de bekende corona-regels te worden gevolgd), maar douche het liefst zoveel mogelijk thuis;
 • na de wedstrijd en het (eventueel) douchen/omkleden dient het complex direct te worden verlaten; laat uiteraard de kleedkamers schoon achter.

Voor de tegenstanders van de thuisspelende lagere seniorenelftallen op zondag 11 oktober:

 • de tegenstanders van de thuisspelende lagere seniorenelftallen mogen ook een uur voor aanvang van de wedstrijd aanwezig zijn;
 • de tegenstanders van de thuisspelende lagere seniorenelftallen worden opgevangen door de poort- wacht bij de hoofdingang en verder geïnformeerd over de gang van zaken; alleen toegang via de hoofdingang;
 • behalve de spelers van de tegenstander mogen alleen de leider/trainer en eventuele de assistent- scheidsrechter van de tegenstander op het complex komen; verder geen toeschouwers:
 • men kan gebruik maken van de ingedeelde kleedkamers en na de wedstrijd is douchen toegestaan (uiteraard dienen hierbij de bekende corona-regels te worden gevolgd), maar douche het liefst zoveel mogelijk thuis;
 • na de wedstrijd en het (eventueel) douchen/omkleden dient het complex direct te worden verlaten; laat uiteraard de kleedkamers schoon achter.

Uitspelende jeugdteams/elftallen en uitspelende seniorenelftallen van Columbia:

 • de spelers en de begeleiding van de uitspelende jeugdteams/elftallen en uitspelende seniorenelftallen van Columbia dienen zich op de grote parkteerplaats achter het 1e veld te verzamelen of rechtstreeks naar het complex van de tegenstander te gaan;
 • alleen de begeleiding van de uitspelende jeugdteams/elftallen en de uitspelende seniorenelftallen mogen op het complex van Columbia komen om materialen en ballen op te halen en terug te brengen.

Overige regels voor zaterdag 10 oktober:

 • van 9.45 tot 10.45 uur is het toegangshek van de hoofdingang open voor de wedstrijden van 10.45 uur;
 • van 10.45 tot 11.30 uur is het toegangshek van de hoofdingang gesloten;
 • van 11.30 tot 12.30 uur is het toegangshek van de hoofdingang open voor de wedstrijden van 12.30 uur;
 • van 12.30 tot 13.30 uur is het toegangshek van de hoofdingang gesloten;
 • van 13.30 tot 14.30 uur is het toegangshek van de hoofdingang open voor de wedstrijd van 14.30 uur;
 • van 14.30 tot 16.15 uur is het toegangshek van de hoofdingang gesloten;
 • van 16.15 tot 17.00 uur is het toegangshek van de hoofingang open;
 • het toegangshek is vanaf 17.00 uur gesloten; iedereen dient dan het complex te hebben verlaten

Overige regels voor zondag 11 oktober:

 • van 8.30 tot 9.30 uur is het toegangshek van de hoofdingang open voor de wedstrijden van 9.30 uur;
 • van 9.30 tot 10.30 uur is het toegangshek van de hoofdingang gesloten;
 • van 10.30 tot 11.30 uur is het toegangshek van de hoofdingang open voor de wedstrijd van 11.30 uur;
 • van 11.30 tot 12.30 uur is het toegangshek van de hoofdingang gesloten;
 • van 12.30 tot 13.30 uur is het toegangshek van de hoofdingang open voor de wedstrijd van 14.00 uur van het 1e elftal;
 • van 13.30 tot 16.15 uur is het toegangshek van de hoofdingang gesloten;
 • van 16.15 tot 17.00 uur is het toegangshek van de hoofingang open;
 • het toegangshek is vanaf 17.00 uur gesloten; iedereen dient dan het complex te hebben verlaten.

Thuiswedstrijd 1e elftal op zondag 11 oktober

Met betrekking tot deze wedstrijd wordt ook nog een apart overzicht van de regels op de website vermeld. In ieder geval mogen geen toeschouwers bij deze wedstrijd aanwezig zijn !!