Uitnodiging ledenvergadering club van 100

Beste leden van de “Club van 100”,

 

NB: Columbia 1 speelt op 12 maart een bekerwedstrijd en daardoor is de vergadering een week verschoven!

Bij deze nodigen wij u uit voor de jaarlijkse ledenvergadering van de “Club van 100” op:

Donderdag 19 maart 2020
Aanvang: 20.00 uur
Sponsorhome Columbia

 

Zoals in de statuten is vastgelegd, behoort een Algemene ledenvergadering tot een van de verplichtingen van de “club van 100”. Minstens een keer per jaar worden de leden in de gelegenheid gesteld om de commissieleden het bekende hemd van het lijf te vragen en dient het bestuur van de “club van 100” verantwoording af te leggen aan de leden. Ook kunt u voor de vergadering uw eigen bestedingsdoel inbrengen, waarna stemming bepaald of uw doel gehonoreerd wordt.

 

De agenda ziet er als volgt uit:

  • 1. Opening en Notulen jaarvergadering 14 maart 2019
  • 2. Algemene Zaken
  • 3. Financieel Overzicht
  • 4. Bestedingsdoel 2019-2020
  • 5. Rondvraag
  • 6. Afsluiting

Wij rekenen op uw komst………………………..

Tijdens de jaarvergadering van de “club van 100” is de keuze gevallen op het opknappen van de entree van ons complex. Hiervoor hebben we een aantal jaren gespaard met als resultaat een prachtig toegangshek. Naast het plaatsen van een toegangshek is de entree ook voorzien van nieuwe bestrating en zijn er ook mooie spotjes langs de kanten geplaatst. Met het 100-jarig bestaan van onze vereniging is dit feestelijk ingewijd. Een bestedingsdoel waar we als “club van 100” erg trots op mogen zijn en hiermee is de doelstelling van de “club van 100” optimaal gerealiseerd. nl: Het leveren van een bijdrage aan het optimaliseren van de faciliteiten binnen de voetbalvereniging A.V.V. Columbia. Dit door middel van financiële injecties of tastbare zaken. De vorm van besteden wordt tijdens de jaarlijkse ledenvergadering besloten, door middel van een 2/3 meerderheid aan stemmen.

 

Wilt u lid worden van de “club van 100”, kijkt u dan eens op de site van www.avvcolumbia.nl en klik dan bij sponsoring op de club van honderd. Hierop kunt u zien welke bestedingsdoelen er reeds zijn gerealiseerd en kunt u zich tevens aanmelden als lid van de “club van 100”. Uiteraard is het ook mogelijk om een van de commissieleden te benaderen.

 

De commissie van de “Club van 100”

(Jeff Pleket, Paul van Vliet, Fred Bolsenbroek, Herman van Gerrevink, Ronald Klement)