Club van 100; terugblik 2018

cv100Beste leden van de “Club van 100”,
 
Het jaar 2018 is bijna ten einde en dan kijken we zoals gebruikelijk terug op wat er het afgelopen jaar is gerealiseerd bij de “club van 100”.
 
De jaarlijkse ledenvergadering van de “club van 100” is vastgesteld op de tweede donderdag van Maart. Tijdens de ledenvergadering zijn de ingebrachte bestedingsdoelen besproken en vervolgens na stemming door de aanwezig leden van de “club van 100” afgewezen of goedgekeurd.
 
De barcommissie heeft een verzoek ingediend voor aanschaf van een knikarm-scherm voor het clubhuis. De accommodatie commissie heeft een verzoek ingediend voor LED-verlichting in kleedkamers om zo ook de energiekosten en het milieu te besparen. Beide doelen zijn met meerderheid van stemmen aangenomen.
 
Het nog resterende bedrag is gereserveerd voor het 100-jarig bestaan van onze mooie vereniging, waarbij we namens de “club van 100” een cadeau aan avv columbia willen aanbieden.
 
Wederom bestedingsdoelen waar wij als “club van 100” trots op kunnen zijn. Hiermee is de doelstelling van de “club van 100” nl: Het leveren van een bijdrage aan het realiseren en optimaliseren van de faciliteiten binnen a.v.v.columbia d.m.v. tastbare zaken, weer eens bekrachtigd.
 
Voor het aankomende jaar is er (nog) geen bestedingsdoel ingebracht, maar wij willen de gelden inzetten om een cadeau voor het 100-jarig bestaan aam te bieden. Heeft u een idee of suggestie dan horen we dit graag voor de algemene ledenvergadering, zodat we dit bestedingsdoel op de agenda kunnen zetten. Uiteindelijk wordt het bestedingsdoel bepaald in onze algemene ledenvergadering.
 
De jaarlijkse ledenvergadering van de “Club van 100” is gepland op:
Donderdag 14 maart 2019.
(Schrijf deze datum alvast in uw agenda.)
 
De leden van de “club van 100” wenst u allen:
 
PRETTIGE KERSTDAGEN
en een
VOORSPOEDIG 2019
 
Wilt u lid worden van de “club van 100”, kijk dan eens op de site van www.avvcolumbia.nl
Hierop kunt u zien welke bestedingsdoelen er reeds zijn gerealiseerd en kunt u zich tevens aanmelden als lid van de “club van 100”
 
Uiteraard is het ook mogelijk om een van de commissieleden te benaderen:
Jeff Pleket, Paul van Vliet, Fred Bolsenbroek, Herman van Gerrevink, Ronald Klement