Contributie tijdens corona

Als spelend lid van Columbia betaal je contributie. In de huidige Coronatijd mag er weinig, worden er geen wedstrijden gespeeld, en kan er slechts beperkt worden getraind. Waarom wordt er dan toch contributie geïnd? Een legitieme vraag die wij als bestuur een enkele keer krijgen. Wij willen iedereen hierover uitleg geven.

 

Wanneer je, bij welke vereniging dan ook, een lidmaatschap aangaat dan zit daar wettelijk een verplichting aan vast tot het betalen van een contributie. Dat de maatregelen rondom het coronavirus een enorme impact hebben op ons leven dat zien we allemaal terug. Wij als vereniging voelen dat ook in de portemonnee.

 

De contributie die wij als vereniging innen is een van de belangrijkste inkomstenbronnen voor Columbia. Dit naast de inkomsten van verschillende sponsoren en met name ook de inkomsten vanuit het clubhuis. De laatste bron van inkomsten staat sinds de invoering van alle maatregelen nagenoeg op nul.

Wanneer de contributie ook weg zou vallen verliezen we het grootste gedeelte van onze inkomsten wat in het slechtste geval het voortbestaan van onze vereniging in gevaar zou kunnen brengen.

 

Uiteraard maken wij als vereniging gebruik van diverse regelingen vanuit de overheid, maar dat is niet voldoende om alle vaste lasten te kunnen blijven betalen. In de eerstvolgende ledenvergadering zullen wij dit nader toelichten.

Wij willen daarom iedereen als lid vragen om, samen met ons, de club te steunen en ervoor te zorgen dat we deze crisis financieel kunnen overleven.

 

Als bestuur zijn wij niet alleen begaan met de club maar zeker ook met onze leden. Deze crisis heeft zoals eerder gezegd grote gevolgen voor ons dagelijks leven maar ook financieel kan het voor jullie enorme gevolgen hebben en het is te begrijpen dat de contributie een flinke impact heeft op je persoonlijke budget. Het betalen van contributie is een verplichting en wij verwachten dat leden zich daar aan houden. Waar er individueel gezocht moet worden naar een oplossing daar helpen wij, zover wij kunnen, graag mee. Neem hiervoor contact op met een van de bestuursleden.

 

Namens het bestuur,

 

Jeff Pleket

Voorzitter a.i.